Drones in de landbouw Sector

Drones in de landbouw sector

Drones bieden veel kansen in de landbouw sector. Het gebruik van drones in de Nederlandse landbouw en akkerbouw sector groeit dan ook enorm hard. Drones zijn in staat om grote gebieden snel in kaart te brengen, te monitoren, te controleren en te bewaken. Dit is belangrijk om een optimale oogst te garanderen. Bovendien bespaar je hiermee tijd en geld. Het gebruik van drones in de landbouw sector heeft een grote impact op de wereldwijde voedselvoorziening. Het helpt niet alleen de boeren, maar het draagt ook bij aan een duurzame voedselproductie en een beter milieu.

Drones in de landbouw: hoe werkt het?

De multispectrale camera van onze drone heeft verschillende lenzen. Deze lenzen zijn op een bepaalde kleur afgesteld. De camera detecteert de lichtreflectie van planten in speciale golflengtes. Normale camera’s kunnen deze golflengtes niet waarnemen. Met behulp van speciale drone analyse software halen we vervolgens belangrijke waarden uit de luchtfoto’s.

De high-definition camera, de scanners en sensoren leggen nauwkeurige en uitgebreide informatie vast over de gezondheid van de planten. Denk bijvoorbeeld aan bladgroen, water, stikstof en nog veel meer. Ook maken we gedetailleerde 3D-kaarten waaruit we essentiële gegevens kunnen halen over de omstandigheden van de bodem.

Drones in de landbouw: gewasgezondheid

Met de multispectrale camera stellen we ziekten en stress eerder vast dan met een gewone camera of met het blote oog. Vooral bij grote landbouwgebieden is het zonder drone lastig om inspecties uit te voeren. Drone inspecties bieden agrariërs de mogelijkheid om snel in te grijpen bij eventuele problemen en bedreigingen. Zij kunnen hierdoor veel efficiënter omgaan met de landbouwgrond en gewasopbrengsten verbeteren. Wij bieden boeren up-to-date informatie over de bodemgesteldheid, de benodigde meststoffen, irrigatie en gewasschade. Met onze drones in de landbouw bieden wij het volgende aan:

1.      Veld- en bodemanalyse

De bodemkwaliteit kan de productiviteit van een boer maken of breken. Onze drones, zoals de DJI Phantom 4 Professional, geven een realtime en exacte evaluatie van het algemene welzijn van de bodem. Hierdoor kunnen boeren de juiste maatregelen toepassen, op de juiste plek en op het juiste moment. Dit noemen we ook wel precisielandbouw: met behulp van drone technologieën bepalen we heel nauwkeurig de behoeften aan gewasbescherming per vierkante meter. Drones in de landbouw helpen boeren bij het aanplanten en het beheren van gewassen.

2.      Pesticiden spuiten

Het sproeien van pesticiden is essentieel voor het behoud van gewassen. Hiermee bestrijden boeren namelijk ongedierte en ongewenste vegetatie. We kunnen onze drones uitrusten met bestrijdingsmiddelenspuiten. Dit werkt vele malen effectiever en is goedkoper in vergelijking met de traditionele manier van spuiten. Bovendien beschermen we ook de boeren tegen het in contact komen met tal van giftige chemische stoffen.

3.      Irrigatie monitoring

Drones in de landbouw sector kunnen de irrigatie volgen en monitoren, zowel voor als na het planten. Onze thermische camera’s laten heel nauwkeurig zien welke delen van de gewassen te veel of niet genoeg water hebben. Met deze informatie kunnen boeren tijdig actie ondernemen voordat de problemen erger worden.

4.      Beoordeling van gewasschade

Klimaatverandering, overstromingen, branden en plagen leveren schade op aan gewassen. Onze drones bieden snel informatie over de omvang van de schade. Deze informatie kan dienen als bewijs voor schadeclaims of om een herstelplan te maken. Onze 2D en 3D plattegronden helpen de landbouw om de opbrengsten te herstellen en om gewasbeschadiging te verminderen.

Drones in de landbouw: onze producten

Digitale Oppervlakte Modellen (DSM)

Drones uitgerust met Low Altitude Remote Sensing (LARS) camera’s geven boeren informatie van onschatbare waarde. De digitale oppervlakte modellen (Digital Surface Models DSM’s) geven inzicht in de vegetatie van de landbouw sector. Ze worden gebruikt voor irrigatie planning, evaluatie van watercirculatie en gewas optimalisatie.

Vegetatie-index kaarten

Met onze hoge resolutie en multispectrale luchtfoto’s zijn we in staat om vegetatie-index kaarten te maken. Met specialistische software geven we inzicht over wanneer de gewassen geoogst moeten worden. Hierdoor zorgen we voor een maximale opbrengst. Vegetatie indexen die we kunnen opleveren zijn: Normalized Difference Vegetation Index (NDVI), (NDRE), SAVI en OSAVI.

Vegetatie kaart van landbouw

Een betrouwbare vegetatie kaart is een van de belangrijkste informatiebronnen die we creëren met onze drones. Met behulp van deze drone kaarten is de boer in staat om gaten in het gewas onmiddellijk te detecteren en gebieden met stress te ontdekken.

Bent u benieuwd wat onze drones voor u kunnen betekenen? Wij vertellen u graag alles over de mogelijkheden van het inzetten van drones in de landbouw sector.

Geef een antwoord

Drones in de landbouw sector
Plan een vlucht
Luchtfotograaf in Rotterdam
Close Search Window