Skyfotos Kerkring Dreischor

Correcte informatie voor gebiedsontwikkeling: in een fractie van tijd met drones.

Voor het slagen van een gebiedsontwikkeling is een effectieve projectorganisatie van groot belang. Er komt immers veel kijken bij de ontwikkeling van een locatie tot een nieuw gebied. Verschillende functies moeten een plek krijgen: wonen, bedrijven, recreatie, groen, detailhandel en infrastructuur. Skyfoto helpt u met een effectieve gebiedsontwikkeling met drones.

Gebiedsontwikkeling met drones: realtime informatie

Gebiedsontwikkeling met drones levert veel bruikbare informatie op. Met onze luchtfoto’s maken we in korte tijd gigantische hoeveelheden informatie realtime beschikbaar. Op deze manier helpen we gemeenten, bedrijven en projectontwikkelaars bij het analyseren van de huidige situatie en met het maken van toekomstbestendige ontwerpen.

Onze drones kunnen worden uitgerust met hoogwaardige camera’s en / of LiDAR scanners. Naast hoge resolutie luchtfoto’s produceren we ook 3D informatie. Onze opdrachtgevers ontvangen altijd correcte topografische informatie. Deze kan worden ingezet voor marketing doeleinden, voortgangsbewaking, ontwerp, nutsvoorziening en zelfs energie-effectiviteit.

Digital Twin voor gebiedsontwikkeling met drones

Skyfoto heeft veel ervaring met het maken van 3D stadsmodellen (ook wel Digital Twin’s genoemd). Een 3D-model van een stad, land of dorp kan erg bruikbaar zijn voor een provincie, gemeente of projectontwikkelaar. Met behulp van fotogrammetrie software zetten we de luchtfoto’s om in een 3D puntenwolk. Vervolgens zijn we in staat om hiermee een Digital Twin te maken.

Waar kun je een 3D-stadsmodel voor gebruiken?

Verschillende overheden gebruiken de 3D modellen voor het in kaart brengen van alle ruimtelijke plannen en voor het verkrijgen van een integraal overzicht. Ook zijn deze modellen inzetbaar voor het betrekken van bewoners bij gebiedsontwikkeling. Het 3D-stadsmodel of Digital Twin wordt veelvuldig ingezet ten behoeve van marketing, burgerparticipatie en draagvlak, omgevingswet, communicatie, planning en beleidsvoering. Daarnaast is het ideaal voor het maken van allerlei berekeningen met betrekking tot bouwprocessen. Gebiedsontwikkeling met drones levert nauwkeurige, realtime en overzichtelijke informatie op welke voor veel toepassingen bruikbaar is.

Op basis van de ingewonnen data kunnen ook de volgende producten worden opgeleverd:

 • 3D point Cloud
 • GIS info
 • BIM info
 • NEN gecertificeerde plattegrond
 • DTM Model (digitaal terrein model)

Waar draagt een Digital Twin aan bij?

 • Betere communicatie met inwoners, burgerparticipatie
 • Snellere en beter onderbouwde besluitvorming
 • Meer inzicht in de ontwerpfase van bouwprocessen
 • Meer inzicht en dus minder faalkosten in de realisatiefase van bouwprocessen
 • Voldoen aan verwachtingen binnen en buiten de organisatie
 • Betere aansluiting bij de Omgevingswet
 • Betere aansluiting bij digitalistering en innovatie

Waarom gebiedsontwikkeling met drones?

Er zijn meerdere manieren om een 3D-stadsmodel te genereren. Zo kun je met een vliegtuig de informatie inwinnen. Dit is echter tijdrovend en kostbaar. Een andere optie is om open data te gebruiken, zoals data van AHN. Een nadeel van open data is dat het nooit zo actueel is als zelf ingewonnen data.

De beste manier om informatie in te winnen voor het maken van een 3D-model is met behulp van een drone. Uit de verkregen data genereren we een 3D puntenwolk. In combinatie met 360 graden beelden kan dit de basis zijn voor een 3D-mesh.

De 3D-mesh is een realistische weergave van de omgeving op schaal in 3D. Zelfs de kleinste details zijn zichtbaar. Een 3D-mesh is zeer geschikt bij gebiedsontwikkeling voor burgerparticipatie en projectplanning.

Gebiedsontwikkeling met drones?

Wil je drones inzetten in het kader van gebiedsontwikkeling? De inzet van drones biedt veel potentie bij een effectieve gebiedsontwikkeling. Wil je weten wat de mogelijkheden zijn? Ons drone team adviseert je graag!

Gebiedsontwikkeling met drones in Rotterdam

https://www.youtube.com/watch?v=UkVwB_MS6wM

Geef een antwoord

Gebiedsontwikkeling met drones
Plan een vlucht
Luchtfotograaf in Rotterdam
Close Search Window