Skyfotos Kolkgaten Te Veld Eemnes

Met onze drone Mapping dienst maken we snel en kosteneffectief een digitaal 3D Model, 2D drone kaarten of plattegronden.

Drone mapping: kaarten, plattegronden en 3D Modellen

Skyfoto creëert overzichtelijke drone kaarten en plattegronden voor bedrijven door heel Nederland. We werken voor gemeentes en de publieke sector, maar ook voor particulieren. Je kunt ons benaderen voor luchtonderzoek voor landbeheer en – verbetering, landmetingen, monitoring van landhellingen, volumetrische metingen van voorraden, het ontwerpen van slimme steden en het in kaart brengen van objecten.

Wij leveren uitsluitend kaarten en plattegronden van een zeer hoge kwaliteit. Met onze topografische kaarten behalen we een nauwkeurigheid tot op centimeterniveau. Heb je de meetresultaten snel nodig? Dat is geen probleem. Dankzij onze high-end landmeetkundige drones en ons team van deskundige, gecertificeerde piloten, heb je de resultaten snel in handen.

Wij leveren verschillende drone mapping diensten:

  • Orthomosaische kaarten
  • 3D puntenwolk
  • Digitale oppervlaktemodellen (DSM)
  • Digitaal hoogtemodel (DEM)
  • Digitaal terreinmodel (DTM)
  • Contourkaarten
  • 3D Modellen

Wij helpen met:

Landmeten

Wij zetten onze drones in voor het verkrijgen van nauwkeurige topografische kaarten en 3D-modellen. Door middel van intensieve landmetingen en topografische onderzoeken maken we de meest specifieke kadastrale kaarten. Ons GIS-team verwerkt deze informatie vervolgens met een fotogrammetriesoftwareprogramma. Hiermee genereren we resultaten zoals het Digital Elevation Model (DEM), Digital Terrain Model (DTM), contouren, remspanningen, orthomosaische kaarten, interactieve 3D-modus, en 3D-reconstructies van terreinen of gebouwen.

Landbeheer en verbetering

We helpen organisaties met topografisch onderzoek voor ruimtelijke ordening. Skyfoto heeft veel kennis van landbeheer. We kunnen ondersteunen bij het toewijzen, plannen, ontwerpen en ontwikkelen van wegen, gebouwen en nutsvoorzieningen.

Voorraad volumetrische metingen

Drones zijn ook in te zetten voor volumeberekeningen en hoogtemetingen. Denk hierbij aan de inhoud of hoogte van een magazijn, bouwterrein of ander object. Voor de realisatie van een nieuwbouwwijk is dit tevens een zeer snelle, efficiënte en veilige methode. Ook kunnen wij voorraadmetingen en voorraadevaluaties uitvoeren. Onze landmeetkundige drones geven de variaties exact weer met een nauwkeurigheid van 99%.

Hellingbewaking

Wij gebruiken onze drones voor het monitoren van hellingen. Het falen van hellingen is een geologisch gevaar. Het is van cruciaal belang dat dit vroegtijdig wordt ontdekt. Door bijvoorbeeld aardverschuivingen kunnen hellingen onveilig worden. Het is belangrijk om dit te voorkomen. Dit doen wij met behulp van het Digital Terrain Model (DTM) en Digital Floor Model (DSM) samen met de LIDAR-technologie. Hiermee bepalen we de steilheid van de bodem en volgen we de beweging van de aarde.

Stadsplanning

Drones worden steeds vaker ingezet voor stadsplanning. Door de snelle ontwikkelingen in de drone industrie is het mogelijk om drones te gebruiken voor het ontwerpen en verbeteren van de ruimtelijke ordening en de inhoud van stedelijke gebieden. Met behulp van de LIDAR-technologie verzamelen we belangrijke gegevens. Bij deze techniek worden laser signalen uitgezonden om de afstand tot objecten te bepalen. De afstand tot het object wordt bepaald door de tijd te meten tussen het uitzenden van het signaal en het opvangen van een reflectie van het signaal.

Drone mapping: dit zijn onze drone kaarten

Orthomosaïsche kaarten

Orthomosaïsche kaarten zijn eigenlijk interactieve drone kaarten en zijn samengesteld uit afzonderlijke stilstaande drone foto’s. Door de nauwkeurigheid is het mogelijk om in en uit te zoomen op belangrijke aandachtspunten. Elke pixel bevat 2D-geo-informatie (X, Y) en kan rechtstreeks correcte metingen opleveren, overeenkomend met horizontale afstanden en oppervlakken. Deze vorm van drone mapping vormt een krachtig hulpmiddel in veel bedrijfstakken.

3D-niveauwolk

Een verdichte niveauwolk wordt gegenereerd op basis van drone foto’s. Elk niveau bevat geospatiale gegevens (X, Y, Z) en kleurgegevens. Het levert een echte correcte paspop voor afstand (schuin en horizontaal), ruimte en kwantiteitsmetingen.

Digitaal Oppervlakte Model (DSM)

Het Digital Surface Model (DSM) ofwel het Digitaal Oppervlakte Model brengt karakteristieken van het grondoppervlak in kaart. Denk hierbij aan begroeiing of aangebrachte infrastructuur. Elke pixel bevat 3D-gegevens (X, Y) en de hoogte (Z-waarde) van het allerbeste niveau.

Digitale Terrein Model (DTM)

Het digitale Terrein Model geeft de naakte oppervlakte weer. Na verwijdering van alle DSM karakteristieken, worden de drone foto’s gebruikt om DTM’s te maken. Elke pixel bevat 2.5D-gegevens (X, Y en Z).

Contourkaarten

Een contourkaart is een weergave van contourlijnen op een vlak oppervlak. De kaart toont een overzicht van heuvels, valleien en hellingen. Contourlijnen verbinden punten van gelijke hoogte en vormen op deze manier de gebogen lijnen op de kaart. Met een contourkaart krijg je een beter begrip en inzicht van het oppervlak dat door de drone is vastgelegd.

3D Modellen

Drones kunnen prima worden ingezet voor het maken van 3D modellen van gebouwen of terreinen. Een 3D-model is een digitale replica van het object dat door de drone in kaart is gebracht. 3D modellen zijn nuttig voor archivering, inspectie of nametingen. Ook op het gebied van architectuur, archeologie, landbouw en makelaardij zijn tal van toepassingen denkbaar.

Wil je meer weten over onze drone mapping dienst? Bel ons of stuur een email met je vraag. We reageren direct.

Geef een antwoord

Drone Mapping
Plan een vlucht
Luchtfotograaf in Rotterdam
Close Search Window