Drone bouw

Betrouwbare en actuele informatie over jouw project

Drones in de bouw- en infrasector: je hoort er steeds vaker over. Ook in deze sectoren is het steeds gebruikelijker om drones in te zetten. Door het gebruik van drones verlopen projecten niet alleen efficiënter, maar ook veiliger en rendabeler. De voortgang van bouwprojecten was nog nooit zo makkelijk te volgen.

Drones in de bouw- en infrasector: toepassingen

Zowel voor, tijdens als na de bouw leveren wij met onze gecertificeerde drones betrouwbare, actuele en bruikbare informatie. Denk hierbij aan het inspecteren en opmeten van bouwterreinen, het uitvoeren van terreinonderzoek, oppervlaktemetingen, inspecties van bijvoorbeeld zonnepanelen, temperatuurmetingen van asfalt en isolatiegebreken van gebouwen.

Met behulp van drone mapping en 3D modellen bepalen we eenvoudig de afstand tussen twee punten. Ook kunnen we hiermee de hoogte of inhoud van een object bepalen. Op een snelle en veilige manier verzamelen we allerlei soorten data. Deze data kunnen we vervolgens analyseren met behulp van verschillende softwareprogramma’s.

Drones in de bouw- en infrasector: de voordelen

1. Tijdwinst en kostenbesparing

Projectontwikkelaars zijn gebaat bij goede informatievoorziening. Het is namelijk niet eenvoudig om het overzicht te bewaren over ingewikkelde bouwprojecten. Door het gebruik van drones in de bouw- en infrasector kunnen wij de gehele projectplaats duidelijk in kaart brengen. Op deze manier is het eenvoudiger om de vooruitgang te bewaken, de voorraad te managen en problemen te achterhalen.

Veel bouwprojecten lopen vertraging op door een gebrek aan inzicht en informatie. Dankzij onze periodieke drone inspecties zorgen wij voor een gedetailleerd inzicht in de voortgang van het project. Dit levert niet alleen tijdwinst op, maar het leidt ook tot kostenbesparing. De potentie van drones in de bouw- en infrasector is groot. Projectmanagers zijn in staat om processen sneller en nauwkeuriger te organiseren en bij te stellen waar nodig.

2. Snellere inspectie dankzij drones

We bieden tien keer snellere inspecties dan conventionele surveys voor essentiële infrastructuren. Met behulp van hoge resolutie camera’s, LIDAR- en thermische sensoren verzamelen onze drone piloten essentiële informatie. De verkregen informatie voldoet aan de inspectiebehoeften en gestelde KPI’s.

3. Samenwerken en coördineren

Veel bouwbedrijven maken reeds gebruik van drones voor het maken van luchtfoto’s en site monitoring. Het is hierdoor steeds makkelijker om alle partijen tijdig van de juiste informatie te voorzien. Samenwerken op afstand met projectteams en aannemers wordt hierdoor ook steeds eenvoudiger. Wanneer iedereen beschikt over dezelfde informatie, verloopt een project soepeler en binnen budget.   

4. Alle project data in één plek

Breng de juiste informatie en de juiste mensen samen in één digitale werkomgeving met ons cloud-based software platform: drone deploy. Start met het bouwen van een historische database en gezamenlijke kennis van zowel huidige als toekomstige projecten. Leer van eerder gemaakte fouten, vind antwoorden en verzamel solide documentatie in het geval van juridische conflicten.

5. Drones in de bouw- en infrasector voor meer veiligheid

Veiligheid is een belangrijk thema in de bouw. Drones in de bouw- en infrasector kunnen bijdragen aan een betere veiligheid op de bouwplaats. Denk hierbij aan het voorkomen van criminaliteit en vandalisme. Ook kan een drone veilig verschillende data verzamelen in moeilijk toegankelijke gebieden. Daarnaast zetten wij onze drones regelmatig in voor het verzamelen van milieugegevens, zoals luchtkwaliteit en temperatuur.

Drones in de bouw- en infrasector: hoe werkt het precies?

1.      Haalbaarheidsstudie

Stap één bestaat uit een onderzoek van de grond om er zeker van te zijn dat het geschikt gemaakt kan worden voor bebouwing. Het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie is vaak de eerste stap. We ondersteunen de ontwikkelaars en overheidsinstellingen hierbij met luchtonderzoek en luchtmonitoring. Ons team van GIS-consultants produceert verschillende topografische kaarten en 3D-modellen. Hiermee maken we de haalbaarheid van het project inzichtelijk.

2.      Bewaking van de voortgang

Tijdens de bouwfase verschaffen we real time informatie over de voortgang. Hierdoor zijn projectbeheerders in staat om adequaat te handelen. Dit levert een enorme kostenbesparing op! Onze deskundige dronepiloten doen hierbij geen concessies aan de kwaliteit en voldoen altijd aan de beveiligingsvereisten.

Drone inspecties in de bouw- en infrasector 

Drones zijn uitermate geschikt voor het inspecteren van infrastructurele werken, zoals snelwegen, spoorwegen, treinstations en bruggen. Doordat we gebruik maken van verschillende sensoren, kunnen we diverse objecten nauwkeurig in kaart brengen of inspecteren. Het team van Skyfoto heeft al veel bedrijven geholpen met het bewaken van de voortgang van bouwprojecten en het inspecteren van de infrastructuur. Inspecties met drones zijn bovendien veiliger, duurzamer, efficiënter en leveren betere data op. Wij kunnen in een fractie van de tijd informatie verkrijgen tegen lagere prijzen dan traditionele survey technieken.

Met onze landmeetkundige drones voeren we inspecties uit, doen we luchtonderzoek en monitoring. Denk hierbij aan spoorweg monitoring, eigendomsinspectie, snelweginspectie en bruginspectie. Met een periodieke luchtinspectie helpen we spoorweg- en wegenbouwbedrijven om hun belangrijke infrastructuur te monitoren en veilig te houden. De verkregen informatie is van hoge kwaliteit en heeft een nauwkeurigheid tot op de centimeter.

We hebben een team van bekwame dronepiloten en GIS-consultants. Zij doen er alles aan om uw doelen te verwezenlijken. In korte tijd verkrijgen zij de benodigde luchtinformatie, terwijl ze de veiligheid waarborgen. De verkregen informatie wordt gebruikt om potentiële risico’s te detecteren. We bieden het volgende aan:

  • Luchtonderzoeksinformatie zoals (hoogte)kaarten
  • Terreinmodellen (DTM)
  • 3D-modellen
  • Thermografische informatie

Inspecties van spoorweggebouwen en -bruggen

Drones in de bouw- en infrastructuur zorgen ervoor dat we toegang krijgen tot locaties die moeilijk te bereiken of gevaarlijk zijn. Skyfoto analyseert en inspecteert de constructie van spoorbruggen zonder het werkpersoneel in gevaar te brengen. Onze GIS-specialisten produceren vervolgens een aantal 3D-modellen en topografische kaarten. Hiermee kunnen we de structurele integriteit van gebouwen en bruggen waarborgen.

Spoorwegmonitoring en inspectie

Drone inspectie is de optimale methode voor inspectie en onderhoud van spoorlijnen en infrastructuur. Onze dronepiloten verzamelen drone-data terwijl ze voldoen aan alle veiligheidseisen. Ons GIS-team reconstrueert vervolgens de luchtfoto’s in topografische kaarten zoals 3D-modellen, 3D PointCloud, GIS, enzovoort.

 

Succesvolle projecten draaien op actuele, betrouwbare en uitvoerbare informatie. Skyfoto levert ons end-to-end drone services en analyse voor onze bouw- en renovatieprojecten.

Michel de Groot – Directeur – BAM Infra

Technologieën geschikt voor de bouw en renovatiesector

LiDAR

LiDAR staat voor ‘Light Detection and Ranging’ en is een technologie die de afstand tot een object of oppervlakte bepaalt door het gebruik van laserpunten. Hiermee worden de kleinste nuances gedetecteerd, wat erg handig kan zijn voor gebieden met veel vegetatie en bomen. Dit levert vroegtijdig waardevolle inzichten op voor aannemers, investeerders en landeigenaren voordat het project van start gaat.

Fotogrammetrie

Lucht fotogrammetrie is een methode om de vorm en locatie van objecten en gebieden te bepalen. Dit levert hoge kwaliteit beelden, 2D Orthomosaics en 3D modellen op. Deze modellen zijn uitermate geschikt wanneer het aan komt op meten, analyseren, samenwerken en coördineren. 

Besloten ruimtes

Met speciale drones is het mogelijk om besloten ruimtes te betreden welke normaal gesproken te gevaarlijk, tijdrovend of prijzig zouden zijn. Hierdoor kunnen gevaarlijke of juist erg moeilijk te bereiken plaatsen toch geïnspecteerd worden.

Van drone data naar BIM en GIS

We hebben een team van GEO-consultants om de drone data te verwerken en te analyseren. Zij zorgen ervoor dat de data geschikt zijn voor integratie met uw BIM- en GIS-systemen en de KPI rapportages.

Wij hebben ons gespecialiseerd in het vliegen met drones in de bouw- en infrasector. Wij werken uitsluitend met gekeurde en gecertificeerde drones. Onze ervaren dronepiloten zijn opgeleid en beschikken over de nodige certificaten. Er komt veel kijken bij het vliegen met drones in de bouw- en infrasector. Wij zorgen ervoor dat je hier geen omkijken naar hebt. Skyfoto regelt alles van A tot Z. Neem vrijblijvend contact met ons op voor de mogelijkheden.

Geef een antwoord

Drones in de bouw- en infrasector
Plan een vlucht
Luchtfotograaf in Rotterdam
Close Search Window
Mobiele versie afsluiten